‘Sa Aking Pag-uwi’ ni Genevieve L. Asenjo, Isang Picture Book

Follow Balay Sugidanun on WordPress.com

This slideshow requires JavaScript.


asenjog_book cover

asenjog_1and2

asenjog_3and4

asenjog_5and6

asenjog_7and8

asenjo_9and10

Ekserpt ito, halaw, adaptasyon-ilustrasyon ng tula ko na “Sa Aking Pag-uwi” na nasulat noong kolehiyo bilang BA Literature major sa UP in the Visayas sa Miag-ao, Iloilo. Nalathala ito sa HomeLife Magazine ng St. Paul’s Publication noong 2007, sa literary page ni Tito Leo (Dr. Leoncio P. Deriada), ang ‘Father of WestVisayan Contemporary Literature,’ na siyang nag-‘discover’ sa akin sa isang writing workshop sa San Jose, Antique noong 1996 at nagsalang sa una kong national workshop, ang Iligan National Writers Workshop noong 1997, at nagdala sa akin sa NCCA Young Writers Festival sa Tagbilaran, Bohol noong 2000 saan una kong nakilala ang maraming manunulat sa Manila.

May salin ito sa English ni Angelo Ancheta [I-Klik para sa link].

Maraming salamat sa lahat, lalo na kina Danica, Chloe, at Preziella.

One thought on “‘Sa Aking Pag-uwi’ ni Genevieve L. Asenjo, Isang Picture Book

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.