Timplado ni Jonathan Davila

Timplado Kanami kun ensakto lang ang panahon, Kagina sang aga nga nag-init nga nagpamala sang mga linabhan kag kagina sang hapon nga naggal-um kag nagbunok ang ulan, naghugas sang mga dahon kag sekreto sang kakahuyan. Mas manami kay ang ulan inanay, nabaton gid sang duta ang iya handum. Kag ang mag-iloy nga nagtabok may tion…

“Mga Tion Pareho Sini” ni Jonathan Davila

Mga Tion Pareho Sini ni Jonathan Davila May mga ti-on nga pareho sini, nagadapya ako didto sa baybay, sa mga ginsulat mo sa balas, sa ginhurma naton nga mga palasyo. May mga ti-on gid nga pareho sini, talimbabatang ang dughan, nagalupad pauli kun hapon sa bato nga hulunan kag nagakapung-aw sa tanan nga tumalagsahun kag…

Ano Kahanda ang Imo Lugar sa Terorismo? ni Jonathan Davila

Ano Kahanda ang Imo Lugar sa Terorismo? Jonathan Davila Kun ibutang sa ginatawag nga probability ang terorismo, duha lang ka bagay ang possible. Kun matabo ini, maduguon gid. Kun indi man madayon, ang kakulba nga maskin ano oras may matabo, magapabilin sa pinsar sang tawo. Amo ini ang ginapaminsar ko samtang ginalantaw ko sa TV…

Ang Kaso sang Dumaan nga mga Puno ni Jonathan Davila 

"​Paminsara bala ang isa ka ektarya sang puno. Sa gab-i dira gid mapasilong ang mga tikling, pakuro, pitaw, kag halo. Sa idalum sina pwede ka katakod sang duyan. Pwede ka dira kapanagu-ay, lagsanay kag shatbung. Pwede mo dira buy-an ang mga manok, karabaw, kag kanding."

Indi Tuod ang El Niño ni Jonathan Davila

"Sang ginhambal ko kay Kid Batawel nga maskin summer maulan sa gihapon nakita ko ang skepticism sa iya guya. Ginhikap niya ang iya kalbo kag naglungo. Anad na abi sa construction si Kid Batawel amo nga siguro daw ka mala gid sang iya pagpati nga indi madayon ang El Niño. Gusto ko tani walihan si Kid Batawel nga wala sang sino man nga nagakontrolar sa mga bagay nga iya sang kalibutan kay maskin sa Bibliya nabutang nga kun ano ang ginapaminsar sang tawo most likely amo man ang dalagan sang iya kapalaran kag hitabo sa sina nga adlaw. Pero wala ko gindayun."