Mga Binalaybay ni Jessie M. Valenzuela

Mga Binalaybay ni Jessie M. Valenzuela [Tatlo ka Sabat sa "Sa Gihapon, Palangga, ang Uran" ni Genevieve L. Asenjo] Paano bay ayhan ang mga luha, kun matabunan lamang run kang baha? Nalunod run ang akun nga dughan, kay tanan gali puro lang man kabutigan. Ang pinuksi nga bulak nagkarapuspus run, kaimaw kang imo mga pangako…

7 ka Nami nga Natabo sa Bantugan sa Panulatan Kinaray-a (BPK) 2

MAY PITO (7) - kag sigurado ako sobra pa - ka nami nga natabo sa Bantugan Panulatan sa Kinaray-a (BPK) sa ikarwa na kadya nga tuig. 7 lang anay hay magic number sandig sa 7 ka adlaw sa sangka semana, kag sa duro kag iba pa nga pagpati suno sa istorya ka mga mal-am, amo…