“Ang Pagbalik sa Pagsulat(pagkatapos ka malawid nga panahon)” ni Ma. Milagros Geremia Lachica

Binalaybay halin sa busalian nga manunulat sa Kinaray-a: tumanduk kang Sibalom, Antique, kag kadya sa New Jersey, USA.