Daan nga Ngaran kang Disyembre kag mga Adlaw

Suno sa TARAMDAN 2013 nga gintipon ni Retired General Vicente C. Pangantihon kang Centro Sur, Tibiao, Antique, kag ginbalhag sa bulig nanday Glenda Lyn Pangantihon, Ardaine Ocheda kag Mary Phryne Cartera, PANGLOT DAKO ang daan nga ngaran kang Disyembre. Kag amo dya ay ang mga ngaran kang adlaw:

Kilala n’yo pa ang Tabungos? (Pakig-istorya sa Libro nga Karay-a Rice Tradition Revisited ni Vicente C. Pangantihon, #1)

“General, bal-an mo kon ano ang tabungos?” Amo dya ang pamangkot ni Mr. Zafiro Ledesma kang Museo Iloilo kang makabisita rugto si Retired General Vicente C. Pangantihon kang Enero 2007. Tuguti n’yo nga tawgon ko tanan nga Lolo Itik rugya. Taga-Tibiao tana kag nagauli kadya sa Paranaque City kaimaw anang pamilya. Bangud kang Abril 20,…

Is the Dragon the Visayans’ Bakunawa?

Is the Dragon the Visayans' Bakunawa? First, let me say that after Alice in Wonderland, How to Train Your Dragon was the second movie I saw in 3D. I watched it in the same moviehouse in my neighbourhood mall, and the ticket came with “free” items: a box of pop corn and a bottled juice…