“Ang mga Retrato sang Dalaga”, Tagdaug sa Palanca 2019 nga Sugidanun ni Anthony Capirayan

"Gin-atubang ko ang weyter. “Nilagpang nga manok lang akon kag isa ka Red Horse.” Sang maghalin ang weyter akon natalupangdan kon ano ka lamharon ang nawong sang dalaga. Daw indi mapatihan nga sya gid man ang babaye nga akon ginretratuhan kaina."