Skip to content

Recent Articles

27
Aug

“Mga Tion Pareho Sini” ni Jonathan Davila

Mga Tion Pareho Sini
ni Jonathan Davila

May mga ti-on nga pareho sini,
nagadapya ako didto sa baybay,
sa mga ginsulat mo sa balas,
sa ginhurma naton nga mga palasyo.

May mga ti-on gid nga pareho sini,
talimbabatang ang dughan, nagalupad
pauli kun hapon sa bato nga hulunan
kag nagakapung-aw sa tanan
nga tumalagsahun kag manami
nga natabo sa ila didto sa isla.

Pero mga dapya man lang ini sang tion,
kag indi sa tanan nga oras.
Sa dalayun may nagakaanad
sa katugnawon, sa pagpanglakaton,
pagbugsay nga gaisahanun.

Kag maskin madugay, nagaabot man gid gali
ang isa pa ka ti-on kag adlaw pareho sini,
nga ang binalaybay maskin pa hagarun
sang manaya-naya nga huyop sang hangin,
mabatas ko nga gapuson kag ipiyung ang kamingaw
sang sa bangonon kag pailigun nga may luha
ang pila ka nahut nga tinaga parte sa imo,
nga panasun man lang dayon sang mga balud
kun manultol na ang taob.

Advertisements
23
Aug

‘Indi Natun Kinahanglan kang Duro nga Tinaga sa Atun Tunga’ Zine sa #ZineZoned3: Iloilo Zine Fest 2017

Sa Sabado run, Agosto 26, 2017, halin sa alas 9 sa aga hasta 9 sa gabii sa Robinsons Place, Iloilo!

Sa tigayon kang Hubon Manunulat & Kasingkasing Press.

P100.00 | Black & White | Available Onsite
P250.00 | Colored | Print by Demand

Dya ang una nga Zine kag ginhimo naton para mas mangin accessible ang sinulatan ni Pangga Gen sa kasarangan nga presyo nga P100.00. Kolaborasyon sa ilustrador nga si Isabel Tan. May size nga 1/2 kang regular bond paper kag black & white photocopy. 25 kopya lamang para sa dyang event. Ang inyo suporta magabulig kanamon sa pagpadayon printa para sa sunod kag duro pa nga aktibidades naton.

Rugya ang darwa ka pahina nga sample:

Binalaybay ni Pangga Gen | Ilustrasyon ni Isabel Tan

Binalaybay ni Pangga Gen | Ilustrasyon ni Isabel Tan

Kitakits!