Skip to content

Recent Articles

1
Jan

Pandaigdigang Kongreso sa Mga Pag-aaral Hinggil sa Filipinas sa Wikang Filipino

Website ng Kongreso

Pandaigdigang Kongreso sa Mga Pag-aaral Hinggil sa Filipinas sa Wikang Filipino

Pandaigdigang Kongreso sa Mga Pag-aaral Hinggil sa Filipinas sa Wikang Filipino

MULA SA EMAIL:

Inaanyayahan po kayo ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) at Philippine Studies Association (PSA), kasama ang iba pang tagapagtaguyod, na magsumite ng panukala para sa:

Pandaigdigang Kongreso sa Mga Pag-aaral Hinggil sa Filipinas sa Wikang Filipino

PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO

2-4 Agosto 2017
Pambansang Museo, Lungsod Maynila.

Pakitingnan po ang kalakip na Call for Papers para sa kompletong detalye. Makikita rin sa sumusunod na sites ang iba pang impormasyon:

Isumite ang mga panukala sa: kongreso2017@gmail.com
Deadline: 16 Enero 2017

Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang kanilang Facebook page.

12
Dec

“Uli Run Kadyang Paskwa” ni Genevieve L. Asenjo

Parol sa plaza.

Parol sa plaza.


Uli Run Kadyang Paskwa
ni Genevieve L. Asenjo

Pangamuyo ko ang pag-uli mo kadyang Paskwa,
Gamal-am sanday Nanay kag Tatay, gabahul ang mga bata.
Ang kahidlaw namun indi mapaumpaw ka padara,
Kabay pa, mayad lawas, pasugtan ikaw sa obra.

Nagalinya run ang krismas tri sa karsada,
Nasab-it run ang mga parol sa bintana,
Daw parehas lang kauna, dumduman mo pa?
Gakaptanay kita alima samtang nagapanganta.

Kon nabata si Hesus agod matubos kita sa kasal-anan,
Kag ang Paskwa gugma sa Diyos paagi sa isara kag isara,
Pangga, tuguti nga ang gugma natun sa mga bata,
Ang magtubos kanimo sa pagpangamo sa abroad, sa lawud.

Ang Paskwa amo ang imo presensya,
Kainit kang butkon kag mga abaga,
Hay bisan ga-video chat, wara’t hakus, wara’t haruk,
Wara gihapon tamun kauyon ka emoji kag emoticon.

Ang Paskwa nagapadumdom mangabuhi ka simple,
Bisan wara it bag-o nga cellphone basta dungan magkaun,
Gaistoryahanay sa sulod ka balay, gabugnuhanay kang ingud,
Imaw sa pagsimba, lagaw sa plaza; bisan isut handa basta sadya.