“Tukwaw,” Siday para kay Dayaw ni Harold L. Mercurio

Sangka manunudlo si Harold L. Mercurio sa Northwest Samar State University sa Calbayog, Samar. Dyang pandemic siday (binalaybay, tula) pakig-istorya na man sa anang bata nga si Dayaw.

Tukwaw

Harold L. Mercurio

San gutiay pa ak’
diri ak’ nahingangaturog
pagpininsar san akon minangnuan
nga ugang ug siwo
sa amon luyo
labi kun nasiburog
na an tukwaw
dida san paghuyop
san habagat.
Yana nga amay na ak’
mas labi nga di ak’ nahingangaturog
san akon ugang ug siwo
kay waray pa humuyop an habagat
nagtikang na an tukwaw.
An ugang madali bilngon,
pero an siwo maiha padakuon.
Nano na man la an kalipayan
san nagmamanukan kun an imo
minangnuan mahahanaw
sa usa la nga pagpirok san tukwaw?
San ginsusurat ko ini nga siday
lumahos na usa ka milyon
an gintukwaw san Covid
sa bug-os nga kalibutan.
Lahos na liwat singkwenta kayukot
an mga napukan.
Diri ak maaram
kun may katalwasan.
An tukwaw la an naglalarang
kun an ugang, siwo o bisan an higot
iya igtutubyan.

Abril 4, 2020

Tukwaw

Translation by Donna Barandino

April 4, 2020

     *Tukwaw means avian flu.  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.