Indi Natun Kinahanglan kang Duro nga Tinaga sa Atun Tunga

Book cover of "Indi Natun Kinahanglan kang Duro nga Tinaga sa Atun Tunga" by Genevieve L. Asenjo

Indi Natun Kinahanglan kang Duro nga Tinaga sa Atun Tunga

Hindi Natin Kailangan ng Maraming Salita sa Ating Pagitan
Mga Tula sa Kinaray-a & Filipino

Ito ang pangatlong koleksiyon ng mga tula ni Genevieve L. Asenjo, pagkatapos ng Pula ang Kulay ng Text Message (University of San Agustin Publishing House, 2006) at Sa Gihapon, Palangga, ang Uran /Always, Beloved, the Rain (Ateneo de Naga University Press, 2014). Minamarkahan nito ang kanyang ikadalawampu’t limang taon ng pagsusulat ng tula sa Kinaray-a at Filipino simula noong 1995—noong isa siyang senior high school na partisipante ng isang writing workshop ng Paranubliun-Antique, isang nongovernment organization—at dito niya nakilala si Dr. Leoncio P. Deriada ng University of the Philippines in the Visayas–Miag-ao, ang nagbukas sa kanya ng mga oportunidad.

Oralidad at mga domestikong imahen, amoy, lasa, tunog ang mga tula ni Asenjo. Personal at communal, narito ang sensory, ang sensual, ang spiritual, sa partikular na tono na umuugnay sa atin sa iba pang mga wika sa bansa. Liriko ng mga katutubong pampanitikang anyo ng kanyang bayan sa Antique, at ng mga kultura ng mga rehiyon sa bansa at mundo, sa mga modernong lapat at lapit. Kultural na kasaysayan ng isang lugar, na siya ring kasalukuyan, at kinabukasan na inaasahang nariyan pa rin. Naisulat ang mga tula rito sa loob ng 2014–2020: panahon ng mas intuitive na pagsusulat, higit na pagpapalaya mula sa mga kumbensiyon, at lalong pakikinig at pagdamdam—ang pagtutula bilang pagtatapat. Katotohanan. Minsan, una sa Kinaray-a. Minsan, una sa Filipino. Palagi, ekspansiyon, at higit na kalinawan, ang pagsasalin.

Logo of University of Philippines Press for bookstore purposes.
Logo of Lazada Philippines for bookstore purposes.
Logo of Shopee Philippines for bookstore purposes.

ISBN/ISSN: 978971542951-1
Category: Literary; Poetry
Copyright: 2021
Pages: 122pp
Size: 6×9
Type: PB/SP
Weight: 200g

Hindi natin kailangan / ng maraming salita / sa ating pagitan / kundi hipo.

Haplos, bungad ng tula ni Gen Asenjo, at sa panahon ng new normal, sumisidhi ang pagkamingaw natin sa kapangyarihan ng paghawak, ng pagsaling, sa mga sandali ng pagdampi ng balat sa balat ng isa’t isa. At hindi lamang hagod, hipo, at haplos ang ipinapaalala sa atin ng mga tula sa kalipunang ito kundi pati ang amoy, ang lasa, ang iba pang pandama, pati ang pusong nakadadama at dumarama. Sa Kinaray-a at Filipino, ang mga salita sa kamay ni Gen Asenjo ay natutong magparamdam at makiramdam katulad ng isang basong tubig sa hapag na gumagalaw sa mumunting yanig ng daigdig. Sa ganito niya itinipon ang ating alaala, pag-aalala, pagkabahala, mumunting tagumpay at ligaya, saka isinilid sa mga taludtod, sa mga pagitan. Sa ganito niya inilalapit ang papalawak nating agwat sa isa’t isa. Sa ganito niya tayo kinakausap, puso sa puso, salita sa salita.

— Enrique S. Villasis