Ang Nobelang ‘Lumbay ng Dila’ ni Genevieve L. Asenjo [Balangay Books, 2020]

“Ang nobelang ito ay patunay sa malikhaing diwa at malalim na kakayahan ni Genevieve Asenjo. Isang pambihirang akda.”Cirilo F. Bautista, Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan Mababasa ang sipi rito: Patikim ng Nobelang Lumbay ng Dila ni Genevieve L. Asenjo Pangalawang Edisyon | Balangay Books, 2020 | 385 Pahina | P500.00. Disenyo ng Libro ni Ronald…

Ang Maqueda [Balangay Books, 2020] ni Nap I. Arcilla III

Maqueda: Mga Usipon mula sa lawod hanggang baybayon ni Nap I. Arcilla III (Balangay Books, 2020) Litrato: Pangga Gen Tungkol sa Maqueda [Balangay Books, 2020] ni Nap Arcilla III Lugar, kondisyon, kalakaran ang Maqueda ni Nap Arcilla na humihinga ng mga karaniwan na nakaligtaan kung kaya’t nanggugulantang sa kanilang lakas at dahas. Pinakinggan ni Nap…

Pagbasa sa Lungsod-Lungsuran (Librong LIRA, 2020) ni Louise O. Lopez

NABASA ko ang Lungsod-Lungsuran ni Louise O. Lopez dahil naimbitahan akong maging evaluator ng medical doctor at makatang si Joti Tabula ng LIRA [Linangan sa Imahen, Retorika, at Anyo]. Hindi ko personal na kilala si Louise kaya masaya ako na sa okasyon ng pagbabasa sa kanya, may bago akong nakilalang babaeng makata. Librong LIRA, 2020.…

Kritikang Rehiyonal ni John E. Barrios: Bagong Aklat ng Kritisismo sa Panitikan, Wika, Kultura & Kasaysayang Filipino

"Lagpas na si Barrios sa binary ng rehiyon/bansa. Hindi rin siya parochial. Narito ang panitikang Bikol, Ilokano, Pampango, Waray, Sebuwano, Tagalog --- maliban sa Akeanon, Hiligaynon, at Kinaray-a ng Panay. Walang pag-gloss over sa partikularidad ng vernacular at rehiyon; sa katunayan, gumigiit na “hindi makaliligtas ang bansa sa diskurso ng vernacular.” Sa ganitong pagtatanghal at pagtataya, sinusulong ni Barrios ang diskurso sa/ng lahi, uri, kasarian: isang pagsasali-sanib sa marami pang tinig lagpas sa nama-mapa at napapa-ngalanan."