7 ka Nami nga Natabo sa Bantugan sa Panulatan Kinaray-a (BPK) 2

Mga Tagdaug kang Bantugan sa Panulatan Kinaray-a 1 & 2 kaimaw ang mga convenor kag halangdon nga mga bisita. Nagapungko halin sa wala pa-tuo: Noel de Leon, Publisher, Kasingkasing Press; Dr. Genevieve L. Asenjo, Chair, Dept. of Literature, De La Salle University-Manila kag Founder kang Balay Sugidanun; Dr. Jelyn O.Alentajan, Vice Chancellor for Academics, University of Antique; Fr. Cornelio Ysulat, Jr., PhD, Head, Antique Diocesan Catholic Schools; Fr. Edione Febrero, President, St. Anthony’s College; Mrs. Felisa Beriong, DepEd-Antique Schools Division Superintendent, kag Jose Edison Tondares, Director, Research, Planning, and Development Office, St. Anthony’s College kag ang nangin pinakasaku sa tanan. Hapon kang Pebrero 26, 2020 sa AVR kang SAC.

MAY PITO (7) – kag sigurado ako sobra pa – ka nami nga natabo sa Bantugan Panulatan sa Kinaray-a (BPK) sa ikarwa na kadya nga tuig. 7 lang anay hay magic number sandig sa 7 ka adlaw sa sangka semana, kag sa duro kag iba pa nga pagpati suno sa istorya ka mga mal-am, amo man kang siyensya.

 1. Nagburuligay ang St. Anthony’s College (SAC), University of Antique (UA), Kasingkasing Press nga naka-base sa Guimaras, dyang inyong Balay Sugidanun, kag ang Dept. of Literature kang De La Salle University sa Manila nga may nabaton nga suporta halin sa Office of the Vice President for Lasallian Mission(VPLM). Nagbulig man bilang hurado ang darwa pa ka Bugal kang Antique, sanday John Iremil Teodoro kag Glenn Sevilla Mas. 
 2. Naghalin sa guwa kang pungsod kag probinsya ang iba nga tagdaug. Naman-an run ninyo kon sin-o ang mga dya. Puwede liwan mabasa ang bilog nga listahan rugya: https://andreaguanco.com/bantugan-sa-panulatan-kinaray-a-concludes-second-season/ Nami bangod ginakilala naton ang variety kang Kinaray-a, bagay nga nagapamatuod ka ana kadya pagkadalum kag pagka-mal-am, pagkamanggaranon sa bokabularyo kag tono, kag duro pa nga kinaiya. Buhi ang tinaga: tanan produkto kang pagkitaay, salungkita-anay. Nagabiyahe ang tinaga, nagalain — dinamiko.
  Mga Tagdaug kang BPK 1 & 2. Halin sa wala pa-tuo: Reyson Samulde, Jeha D. Veñegas, Nanay ni Nestor E. Cancan, Jr., Julbert Paloma, Dreamrose Barcebal, Roselyn Abuela para kay Linda Arnaez-Lee, Ritchel Leonida, Argie Train, Kirk Morallos, kag Anne Francine Jean Corillo. Litrato halin sa FB kang DYKA.
 3. Nakabaton kang cash prize, plake, pinutos kang mga libro kag t-shirt, amo man lei ang aton mga tagdaug. May kalipay, dungog, kag kuwarta sa pagsulat sa Kinaray-a.
 4. Nadayon gid ang awarding ceremonies kang Pebrero 26, 2020 — sa panahon kang COVID-19. Gintambongan dya kang mga tagdaug kag andang pinalangga, mga estudyante kang SAC ilabi na ang Education majors, iban pa nga mga manunulat sa Kinaray-a, mga manunudlo kang UA kag DepEd-Antique. Presente man gid ang mga convenor.
 5. Nahiwat ang programa sa Kinaray-a. Kanami pamatian! Tayuyon hay may continuity script si Ed! Preparado gid. Sagad ang napili nga host — si Jofred Martinez! Namian ako kang mensahe nanday Fr. Edione Febrero kag Ma’am Jelyn Alentajan. Kag may OKM — first time ko nakita kag nabatian sa personal si Mark Andio Dela Gracia. Rugya ang ekserpt ka anang pasundayag, ang “Wanhun Ta Ra Bay” halin sa anang album nga Bagtik. 
 6. Nalunsad ang una nga libro kang mga binalaybay sa Kinaray-a nga may lubad sa Ingles ni Jose Edison C. Tondares, ang Mga Laragway halin sa Paraiso (KasingkasingPress, 2019). Nalunsad man 50 ka bilog nga poster nga materyal pangtudlo sa Kinaray-a, ang Kinaray-a Infografiks.
 7. Nag-lektyur ako: nagpresenta ka tatlo ka modyul sa pagtudlo kang pira ka mga pinili nga mga obra nga nagdaug sa Sinanto Pangbata (obra nanday Linda Lee kag Jeha Veñegas), Binalaybay (obra ni Nestor Cancan), kag Bugu nga Sugidanun (halin sa koleksyon ni Alyssa Jude Montalban).Nasadyahan ako nga nahimo ko dya.
  Si Pangga Gen sa anang presentasyon kang teaching module kang pira ka mga nagdaug nga obra sa BPK 2.

Hasta sa 2021. Padayon sa pagsunod kag pagsuporta para padayon mabuhi ang aton komunidad. 

One thought on “7 ka Nami nga Natabo sa Bantugan sa Panulatan Kinaray-a (BPK) 2

 1. Mapalaron gid ang mga nagdaug! Kabay pa nga tugruan ti mayad nga panglawason kag tiyempo sa sunod tuig agud ako man maka-partisipar sa dyang panghangkat sa “Bantugan.”😊 Salamat gid kay Doc Geneveve Asenjo sa padayon nga pagsuporta kag pagpaugwad kang “kinaray-a” bilang aton manggad kag parte kang literatura kang Visayas. Padayon!!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.