“Getting to Know the Bat” & “Getting to Know the Cat:” Poems in Translation in an International Journal Anomaly

“Getting to Know the Bat” and “Getting to Know the Cat” are excerpted from the bilingual edition Sa Gihapon, Palangga, ang Uran/Always, Beloved, the Rain (Ateneo de Naga University Press, 2014), Genevieve L. Asenjo’s Kinaray-a-language poetry collection that has translations by Ma. Milagros Geremia-Lachica.

Vote! Filipino Reader’s Choice Awards!

Salamat sa nominasyon ng ating mga aklat mula sa Balangay Books at sa University of the Philippines Press. Bukas hanggang Septyembre 23, 2022 ang botohan. Mag-click lamang rito: http://bit.ly/frca2022voting. Click para Bumuto: http://bit.ly/frca2022voting Bisitahin ang Facebook Page.

Lumbay ng Dila Book Signing @ the Manila International Book Fair

Poster: Ronald Verzo | Balangay Books 2022. Lumbay ng Dila (Tongue’s Melancholy) reveals the trauma and wisdom of Sadyah Zapanta Lopez, the abandoned daughter of revolutionary leaders in the island of Panay in the Visayas archipelago in the Philippines, and her search for her mother, and the truth in the murder case against her politician…

“Baybay, Bisikleta, si Josh” (Sugilanon ni Genevieve L. Asenjo)

"Nahapulas nia pa ini; ang pareho nga kalum-uk kag baraghal sang organsa nga barong, antes manglapyo sia, daw sa naukab ang iya dughan, kag nagtululo ang iya mga luha – daw ulan sa tag-ilinit – subong nga daw sa katapusan, naluto na gid man ang langka, nahulog sa lupa, kag nagsaylo na sa iba nga…