LANTON 2.0: Paindis-Indis sa Original Kinaray-a Music kang UP KASANAG

Kaimaw ang BALAY SUGIDANUN sa pagtigayon kang LANTON 2.0 kang UP KASANAG, grupo kang mga estudyante nga taga-Panay sa University of the Philippines, Diliman. Rugya ang mekaniks. Para sa dugang nga kasayuran, makig-angot sa andang FB Page. Ang mga poster halin sa FB Page kang UP Kasanag.

Featured

Paindis-indis 2023 sa Pag-Istorya-Video kang Ang Buhok nga Naglimpyo kang Suba

Kampeon nga Manug-istorya Mga Sagad nga Manug-istorya Paborito nga Manug-istorya Sagad nga Manugpamati-Lantaw Istorya ni Genevieve L. Asenjo ang Ang Buhok nga Naglimpyo kang Suba, may ilustrasyon ni Viel Vidal, kag ginbalhag kang Aklat Alamid (Nobyembre 2022) sa bulig kang National Book Development Board of the Philippines (NBDB). May 500 kopya kadyang libro nga ginregalo…

Ang Buhok Nga Naglimpyo kang Suba | Ang Buhok na Naglinis ng Ilog | The Hair that Cleaned a River (Aklat Alamid, 2022)

"Naglatay ang buhok ni Amihan sa mga bato sa suba. Nagpaliko-liko sa mga kurbada kag tinumpok. May nagsab-it sa siit kang kawayan, imaw sa pakete kang mga shampoo kag habon, plastik nga botelya, kag duro pa nga plastik, plastik, plastik!"

“Getting to Know the Bat” & “Getting to Know the Cat:” Poems in Translation in an International Journal Anomaly

“Getting to Know the Bat” and “Getting to Know the Cat” are excerpted from the bilingual edition Sa Gihapon, Palangga, ang Uran/Always, Beloved, the Rain (Ateneo de Naga University Press, 2014), Genevieve L. Asenjo’s Kinaray-a-language poetry collection that has translations by Ma. Milagros Geremia-Lachica.