“Sa Gihapon, Palangga, ang Uran”: Pagbasa (Audio) ni Pangga Gen

"Rugya ikaw, buhay run: sangka hulot sa akun lawas."

7 ka Nami nga Natabo sa Bantugan sa Panulatan Kinaray-a (BPK) 2

MAY PITO (7) - kag sigurado ako sobra pa - ka nami nga natabo sa Bantugan Panulatan sa Kinaray-a (BPK) sa ikarwa na kadya nga tuig. 7 lang anay hay magic number sandig sa 7 ka adlaw sa sangka semana, kag sa duro kag iba pa nga pagpati suno sa istorya ka mga mal-am, amo…