LANTON 2.0: Paindis-Indis sa Original Kinaray-a Music kang UP KASANAG

Kaimaw ang BALAY SUGIDANUN sa pagtigayon kang LANTON 2.0 kang UP KASANAG, grupo kang mga estudyante nga taga-Panay sa University of the Philippines, Diliman. Rugya ang mekaniks. Para sa dugang nga kasayuran, makig-angot sa andang FB Page.

Ang mga poster halin sa FB Page kang UP Kasanag.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.