LANTON 2.0: Paindis-Indis sa Original Kinaray-a Music kang UP KASANAG

Kaimaw ang BALAY SUGIDANUN sa pagtigayon kang LANTON 2.0 kang UP KASANAG, grupo kang mga estudyante nga taga-Panay sa University of the Philippines, Diliman. Rugya ang mekaniks. Para sa dugang nga kasayuran, makig-angot sa andang FB Page. Ang mga poster halin sa FB Page kang UP Kasanag.