PANGINBULAHAN SA ATUN MGA MANUG-ISTORYA! Resulta kang 2023 Paindis-Indis sa PagVideo-Istorya kang Ang Buhok nga Naglimpyo kang Suba

EDMARIE M. DAYRIT,

KAMPEON & PABORITO NGA MANUG-ISTORYA!

Magabaton kang P5,000.00 + P1,000.00

FREDIRICK NAGSAGARAY MEÑEZA

& MA. ALEXIS JOSILVA,

MGA SAGAD NGA MANUG-ISTORYA!

Magabaton kang P2,500.00 ang kada isara.

ROGELIN T. NASOL

& CHLOIE MARIE J. PELINGON

MGA TAGPASAKUP NGA MANUG-ISTORYA!

Magbataon kang P1,000.00 ang kada isara.

Joergely Ann Minaves

& Nelyn Joy Alcalen

Mga SAGAD NGA MANUGPAMATI-LANTAW!

Magabaton kang P500.00 ang kada isara.

Salamat guid sa atun darwa ka mga hurado nga nagbulig kanaton: Ken Lerona kang Alimodia, Iloilo, kag Adrian Medina Pregonir kang Banga, South Cotabato. Salamat man sa atun barangay Barasanan A kag LGU sa Tobias Fornier, Antique, sa atun DepED District, sa bilog nga pamilya kag mga abyan kang Balay Sugidanun, sa mga nagbakal kag napangregalo kag nagbasa, kag sa atun publisher AKLAT ALAMID diin ninyo padayon mabakal ang kopya kang libro.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.