Climate Change, Tula ni Genevieve L. Asenjo

Climate Change

ni Genevieve L. Asenjo

Umuulan ngayong Pebrero. May balita ng lindol sa Taiwan. Tiningnan ko ang weather app para kamustahin ang panahon sa iyong siyudad. 40% chance of rain ang sabi. Noong isang araw lang, ang lambing-lambing natin sa isa’t isa, at sa isang labis na tono, gumuhit ang kulog & kidlat sa kalawakan ng ating pag-uusap. Nagbabanta ang isa na namang paghihiwalay sa maraming banta, na para bang nabuo nga tayo sa magkahiwalay na lawak ng langit & dagat. Kapwa tayo tahimik ngayong umaga. Lumabas ako, walang sombrero, walang payong, nakabestida & sandalyas dahil tag-araw itong buwan. Walang pagluha para sa atin. Nariyan ang lindol, ang ulan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.