Mga Milyonaryo: Ivan Dmitrich, Antonio Failon Mendoza, kag Ako ni Jonathan Davila

"Matigulang gid siya sang pagpaminsar kun ano na tani ang iya mahimo sa 12 milyones nga iya daug, sabat ko. Gan-iton niya ang iya buhok kag ibagnus niya ang iya ulo sa dingding. Sugod subong si Mendoza indi na katulog sa pagkangilin nga tani wala na lang ginplantsa sang iya anak ang tiket. "

“Mas Maayo nga ang Tawo Wala sang Pakpak ukon Hasang” & Duha pa ka Binalaybay ni Jonathan Davila

Pinili halin sa koleksyon nga "Mas Maayo nga ang Tawo Wala sang Pakpak ukon Hasang kag iban pa nga Binalaybay," UNA nga PADYA, IYAS LITERARY PRIZE, 2013 Mas Maayo nga ang Tawo Wala sang Pakpak ukon Hasang Mas maayo nga ang tawo wala sang pakpak ukon hasang, para sa iya padayun nga mangin misteryo ang…