“Mas Maayo nga ang Tawo Wala sang Pakpak ukon Hasang” & Duha pa ka Binalaybay ni Jonathan Davila

Pinili halin sa koleksyon nga “Mas Maayo nga ang Tawo Wala sang Pakpak ukon Hasang kag iban pa nga Binalaybay,” UNA nga PADYA, IYAS LITERARY PRIZE, 2013

Soulist Aurora /www.lostateminor.com
Soulist Aurora /www.lostateminor.com

Mas Maayo nga ang Tawo Wala sang Pakpak ukon Hasang

Mas maayo nga ang tawo
wala sang pakpak ukon hasang,
para sa iya padayun nga mangin misteryo
ang impiyerno, lawod, kag kalangitan.

Sa sini padayun siya nga magalaum,
nga makamadmad ang tanan nga mga nagtalang
sa tore sang kabuganaan, nga makabalik
ang mga ginlamon sang kagab-ihun
sa madulum nga dalanun.

Siguro mas maayo nga amo sini,
nga ang tawo wala sang pakpak ukon hasang.
Para sa kaagahun, sa pagmuklat, iya sug-alawun
ang silak sang adlaw, kag sa sirum ang paghanduraw
sa mga nawong, sang mga nauna nga nagpanglakaton.

Sa Diin Nagasugod ang Gugma

Si Jonathan Davila taga-Bacolod kag faculty sa Univeristy of St. La Salle. Nangin writing fellow sia sa binalaybay sa mga workshop sa Silliman sa Dumaguete,  IYAS sa Bacolod, PANAGSUGAT sa Tacloban, kag sa Fray Luis de Leon sang University of San Agustin sa Iloilo. Katapu sia sang  Santermo Writers Group.
Si Jonathan Davila taga-Bacolod kag faculty sa Univeristy of St. La Salle. Nangin writing fellow sia sa binalaybay sa mga workshop sa Silliman sa Dumaguete, IYAS sa Bacolod, PANAGSUGAT sa Tacloban, kag sa Fray Luis de Leon sang University of San Agustin sa Iloilo. Katapu sia sang
Santermo Writers Group.

Sa paa
Pwede mahimutaran kag dayawon,
sagairan, ukon munuhon,
pero ini gaupod gihapon sa hawak
kag asta lang tulokun, samtang gapalayo.

Sa dughan
Ginahandum nga mas maayo kun dako,
bagay sa lawas, wala nagahurma, santing,
sa pikit nga blusa, pero ini gaupod gihapon
sa tagipusuon kag pwede nga tabunan
sang kamot, bayo nga nakabutones asta sa liog.

Sa hita
Bulkan, mainit kag misteryoso,
gusto madab-ot nga nagaisahanun,
makuwaan titulo nga akon, pero sobra
pa sa regalo, ginputos sang makaduwa,
ginaprotektahan sang kabuhi,ginatigana.

Sa mata
Inday kun magliso ka lang tani kag maskin
magyuhum sang makadali,
kadamu na sang buot silingun.

Kay ara sa imo mga mata ang tanan
nga kalibutan kag tion. Sa diin sarang
ako nga may baroto pwede kasugod
nga magbugsay pakadto sa mga isla
sining arkipelago sang luyag-luyag,

sunlog-sunlog, kabuangan,
dalamguhanun,
hakus, hulid-hulid,
haluk, kupkop,
init,gugma,
pagpalangga.

Bobby Wong, Jr./www.postcardsfrommanila.com
Bobby Wong, Jr./www.postcardsfrommanila.com

Labandero

May lalaki nga nagapanghalay
sang mga lampin kag habul
sa atubang sang balay.

Malinong nga gapangimpit
wala nagapasiplat sa mga nagalabay
nga manug-uga, manugtahu,
manugskrap, manugmais,
manugputo, kag manuglab-as.

Bungol kag bulag sa isa ka guban,
sang mga dalaga, nga puros gasyurt,
ga-iwul ang buli,
mabakal inasal sa may tiangge.

Bungol maskin sa duha ka ido
nga naghibag sa dalan.
Kuring nga nanguykoy sa bermuda
wala nabatyagan.

Daw sang san-o lang ang aton migo,
soltero sang nagligad nga tuig,
maskulado nga mekaniko,
sagad magkanta sa pista,
boksidor sang hayskul,
may pika nga kalabira sa tuo nga abaga,

Nga solo nga nanindog mangilala,
magsunod-sunod, mag-ikog-ikog,
nangahas mangaluyag sa pangayaw
nga puti-on, balilahun, laba ang buhok.

Kag subong aton napamatud-an
nga mas makusog magkuso sang binunlawan,
kag resistensiyado, metikuloso sa baho,
damul ang panit sa palad,
damul ang kuko.

Dala ang labador,nagapanihulnihul,
makadto sa kusina kay matola pa isda.

Ara na dugay dugay si Inday
dapat init pa ang sabaw.
Kay kun marimis ang timpla,
mas saboroso ang promisa nga sambuwa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.