Kritikang Rehiyonal ni John E. Barrios: Bagong Aklat ng Kritisismo sa Panitikan, Wika, Kultura & Kasaysayang Filipino

"Lagpas na si Barrios sa binary ng rehiyon/bansa. Hindi rin siya parochial. Narito ang panitikang Bikol, Ilokano, Pampango, Waray, Sebuwano, Tagalog --- maliban sa Akeanon, Hiligaynon, at Kinaray-a ng Panay. Walang pag-gloss over sa partikularidad ng vernacular at rehiyon; sa katunayan, gumigiit na “hindi makaliligtas ang bansa sa diskurso ng vernacular.” Sa ganitong pagtatanghal at pagtataya, sinusulong ni Barrios ang diskurso sa/ng lahi, uri, kasarian: isang pagsasali-sanib sa marami pang tinig lagpas sa nama-mapa at napapa-ngalanan."

“Ang mga Retrato sang Dalaga”, Tagdaug sa Palanca 2019 nga Sugidanun ni Anthony Capirayan

"Gin-atubang ko ang weyter. “Nilagpang nga manok lang akon kag isa ka Red Horse.” Sang maghalin ang weyter akon natalupangdan kon ano ka lamharon ang nawong sang dalaga. Daw indi mapatihan nga sya gid man ang babaye nga akon ginretratuhan kaina."

Komposo ni Dandansoy, Sugidanun sa Hiligaynon & Filipino ni Genevieve L. Asenjo

"Ako si Dandansoy, dili man gid gwapo pay may dalitan nga angkon. Dili man sa pagpahambog, madamo sadtong kolehiyo tubtob sa opisina sa munisipyo ang mga dalaga nga nagpabatyag, nagalaum. Kon ipamangkot n’yo pa sa kamal-aman, igasugid nila nga maalam ako kag but-anan. Apang mapati man kamo ukon indi, kamot lamang sang una ko nga nobya - huo ang nagbiya - ang akon nauyatan. Sa mga tion nga ato ginasunlog gani ako sa inuman – ngaa kuno kasubong na lamang sa pagprotekta ko sa mga watershed ang pag-amlig ko sa akon sarakangan. Siguro labi lang ako nga nangin pislian umpisa sang ako mabansagan nga si Dandansoy - bata, ulitawo nga binayaan."

Timplado ni Jonathan Davila

Timplado Kanami kun ensakto lang ang panahon, Kagina sang aga nga nag-init nga nagpamala sang mga linabhan kag kagina sang hapon nga naggal-um kag nagbunok ang ulan, naghugas sang mga dahon kag sekreto sang kakahuyan. Mas manami kay ang ulan inanay, nabaton gid sang duta ang iya handum. Kag ang mag-iloy nga nagtabok may tion…

“Mga Tion Pareho Sini” ni Jonathan Davila

Mga Tion Pareho Sini ni Jonathan Davila May mga ti-on nga pareho sini, nagadapya ako didto sa baybay, sa mga ginsulat mo sa balas, sa ginhurma naton nga mga palasyo. May mga ti-on gid nga pareho sini, talimbabatang ang dughan, nagalupad pauli kun hapon sa bato nga hulunan kag nagakapung-aw sa tanan nga tumalagsahun kag…