“Nagtago Kita Sangka Garapon nga Yabi” ni Marcel Milliam

Salin sa Hiligaynon ni Marcel Milliam ng binalaybay sa Ingles ni Merlie Alunan.