Komposo ni Dandansoy, Sugidanun sa Hiligaynon & Filipino ni Genevieve L. Asenjo

"Ako si Dandansoy, dili man gid gwapo pay may dalitan nga angkon. Dili man sa pagpahambog, madamo sadtong kolehiyo tubtob sa opisina sa munisipyo ang mga dalaga nga nagpabatyag, nagalaum. Kon ipamangkot n’yo pa sa kamal-aman, igasugid nila nga maalam ako kag but-anan. Apang mapati man kamo ukon indi, kamot lamang sang una ko nga nobya - huo ang nagbiya - ang akon nauyatan. Sa mga tion nga ato ginasunlog gani ako sa inuman – ngaa kuno kasubong na lamang sa pagprotekta ko sa mga watershed ang pag-amlig ko sa akon sarakangan. Siguro labi lang ako nga nangin pislian umpisa sang ako mabansagan nga si Dandansoy - bata, ulitawo nga binayaan."

Ang Kaso sang Dumaan nga mga Puno ni Jonathan Davila 

"​Paminsara bala ang isa ka ektarya sang puno. Sa gab-i dira gid mapasilong ang mga tikling, pakuro, pitaw, kag halo. Sa idalum sina pwede ka katakod sang duyan. Pwede ka dira kapanagu-ay, lagsanay kag shatbung. Pwede mo dira buy-an ang mga manok, karabaw, kag kanding."

Dahon-Saging: Paghanduraw Kang Isa ka Manunodlo ni Jesus Catigan Insilada

Naistorya ko run dya. Klaro ang rason insa nagbuol ako ka education course sa kolehiyo sa amon banwa. Kaimulon. Kon makasarang lang ang akon Tatay kag Nanay, bukon daad ako maestro tulad. Pay duro nakahambal kanakon, mga titser ko sa elementarya kag high school, bagay kuno ako mangin maestro. Waay kuno ako arakigon (kon naman-an…

2 ka Binalaybay ni John Yohann Gepullano

SWELDO! Ang sweldo sang mga manunudlo sa karon Sa mga galastuhan budlay gid permi paiguon Kulang pa ibayad sa utang kag mga twesyon Ahay! diutay gid ang bilin ibakal kalan–on. Ang mga balaklon tama na gid subong kamahal Ahaw tangkong nga huyos daw indi mo mabakal Ang kuryente kag tubig tanan nagsalalaka man Indi na…

Binalaybay kag Litrato ni John Yohann Gepullano

Katuwang John Yohann Gepullano Sa wayang sa payag nga magamay, Duha ka tinuga naga-istoryahanay, Mga dughan diri naghisugtanay, Sa kalipay kag kasakit mag-updanay. Pagsalig sa kada isa gintukod, ginbalay, Ginsumpa sa apat ka pusod sang balay, Sila nga duha upod sa kasakit, kalipay, Sa mga panahon nga puno kabudlay. Yuhom sa mga bibig daw di-mapinta,…