Timplado ni Jonathan Davila

Timplado

Kanami kun ensakto lang ang panahon,

Kagina sang aga nga nag-init

nga nagpamala sang mga linabhan

kag kagina sang hapon nga naggal-um

kag nagbunok ang ulan, naghugas sang

mga dahon kag sekreto sang kakahuyan.

Mas manami kay ang ulan inanay,

nabaton gid sang duta ang iya handum.

Kag ang mag-iloy nga nagtabok

may tion sa pagdalagan sa pagpasilong,

si Nonoy na-agbayan man gid si Inday

sa idalum sang payong. Ang mag-amigahay

nga subong lang nagbugnuhanay,

nagsulay sang makadali, naghaksanay,

san-uhay naman makitaay.

Mas manami nga ang init pakadto sa pinakainit,

para maskin paano masaburan sang panit

ang balhas, ukon mapadugos sang balhas ang panit,

para makaginhawa man ang dughan,

pagkatapos sang sungguranay nga binulan.

Sa sini sigurado nga may magatubo nga liso,

may maga-arado, may pagasag-ahun

nga mga sapa-sapa, may pagabuhangan

nga mga punong. Ang mga nagadali

makadumdum nga magtangla sa mga panganod

kag malinong nga patihan

nga indi ang tawo ang nagapatiyog

sining kalibutan.

One thought on “Timplado ni Jonathan Davila

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.