“Mas Maayo nga ang Tawo Wala sang Pakpak ukon Hasang” & Duha pa ka Binalaybay ni Jonathan Davila

Pinili halin sa koleksyon nga "Mas Maayo nga ang Tawo Wala sang Pakpak ukon Hasang kag iban pa nga Binalaybay," UNA nga PADYA, IYAS LITERARY PRIZE, 2013 Mas Maayo nga ang Tawo Wala sang Pakpak ukon Hasang Mas maayo nga ang tawo wala sang pakpak ukon hasang, para sa iya padayun nga mangin misteryo ang…