Patikim ng Nobelang Lumbay ng Dila ni Genevieve L. Asenjo

Hmmm, Buwan ng Wika. Baka gusto ninyong magbasa ng Filipino, na hindi Tagalog, narito ang libreng mga pahina. I-klik lang…duro gid nga salamat.

Mabibili sa National Book Store at sa C&E Bookshop-Nationwide.
Mabibili sa National Book Store at sa C&E Bookshop-Nationwide.
(PDF) Sipi ng Lumbay ng Dila

Cover Design: Vicente Garcia Groyon
Publisher: C&E/DLSU
Year: 2010

4 thoughts on “Patikim ng Nobelang Lumbay ng Dila ni Genevieve L. Asenjo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.