Skip to content

November 30, 2020

Ang Nobelang ‘Lumbay ng Dila’ ni Genevieve L. Asenjo [Balangay Books, 2020]

by Pangga Gen

“Ang nobelang ito ay patunay sa malikhaing diwa at malalim na kakayahan ni Genevieve Asenjo. Isang pambihirang akda.”

-CIRILO F. BAUTISTA, Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan

“Kailangang mabasa ang nobelang ito ng lahat ng tunay na nagmamahal sa sariling bayan, hindi lamang dahil maganda ang kuwento kundi dahil din sa makabuluhan at nakakaaliw na gamit ng wikang Filipino. Kuwento ito ng isang lumaki sa pag-ibig at pag-iisip, pero hindi lamang para sa kabataang nais malaman kung ano ang naghihintay sa kanila sa kinabukasan, kundi para rin sa mga tumatanda na sa karanasang ikinukuwento sa nobela. May matututunan tayong lahat sa nobelang ito na puno ng makatotohanan at mapangahas na eksena.”

-ISAGANI R. CRUZ, Manunulat, Iskolar, Kritiko

[mga blurb mula sa unang edisyon]

Mababasa ang sipi rito: Patikim ng Nobelang Lumbay ng Dila ni Genevieve L. Asenjo

Pangalawang Edisyon | Balangay Books, 2020 | 385 Pahina | P500.00.
Disenyo ng Libro ni Ronald Verso | Ang artwork sa pabalat ay kay Mary Ann Jimenez-Salvador | Ang retrato ng awtor ay kuha ni Garrich Angelo Flores

Klik para sa Order Form. Maaari ring mag-email sa vvasenjo@gmail.com o sa balangay.productions.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.