Balay (Binalaybay ni Pangga)


Balay
ni Genevieve L. Asenjo

Amo dya ang balay:
Text ni Nene
kun ano ako oras mauli
hay maihaw gid si Nanay
kang manok nga bisaya.

May pisù nga nagpisik
sa akun dughan,
kag nagkamang ang kalam
kang pula nga lasga.

Nadumduman ko
Ang puno kang samlague
Sa binit suba: sinampalukan
Nga tinolang manok?

Wara pa makalupad ang eroplano,
Mainit run nga sabaw ang akun laway.

Dyā ay hū, dáw-à: sangka yahong:
Kūyàng sa mga kalag kang kalibutan –

Palangga ako kang aragyan pauli,
Bisan kang mga yab-uk nga nagadukut
Sa magagmay nga bulak sa binit karsada.

[Oktubre 25, 2016]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.