Vote! Filipino Reader’s Choice Awards!

Salamat sa nominasyon ng ating mga aklat mula sa Balangay Books at sa University of the Philippines Press. Bukas hanggang Septyembre 23, 2022 ang botohan. Mag-click lamang rito: http://bit.ly/frca2022voting. Click para Bumuto: http://bit.ly/frca2022voting Bisitahin ang Facebook Page.

“Ga-uran Run, Ang Bus Wara Gihapon” ni Genevieve L. Asenjo

"Makilala mo ang tawo sa pamangkot na kanimo angay nga ginahusgahan natun ang tawo sa andang sabat. Kag ano nga sa dyang bahin, nakita ko ang kanding sa unahan. Dag-un na ako sa suray. Nagausang pa kang bulak, abaw, ang lirio nga nagapamulak kadyang Oktubre! Kamahal kadya sa syudad nga ulian ko. Hasta magduro ang pasahero, nabuta ang terminal, kag wara gihapon ang bus. Indi run kami kilalahay. "

‘Nagakanta Ako kang Paglaum’

Nagakanta Ako kang Paglaum ni Genevieve L. Asenjo Bisan sa mito kang mga Griyego ginpangayo ni Pygmalion kay Venus nga buhiun anang estatwa para mangin asawa. Sa sugidanun kang akun kamal-aman, nagtigbaylo si Nagmalitong Yawa kay Buyong Sunmasakay agud masagup sa Kuweba kang Tarangban si Humadapnon na nga nagtinampuhaw. Andut abi kabuaangan ang magsarig sa…