NCCA-TABOAN Iloilo Teacher Training Seminar & BookLaunch kang ‘Kataw sa Burnham Park’ ni John Iremil E. Teodoro

taboan_iloilo
Nangin madinalag-un dyang sangka adlaw nga kahiwatan nga gintigayon ni Dr. Isidoro M. Cruz, Dean kang College of Arts and Sciences kang University of San Agustin kag ang bag-o nga coordinator kang Western Visayas sa National Committee on Literary Arts kang National Commission for Culture and the Arts (NCCA). Ginbuslan na si Dr. Elsie M. Coscolluela kang University of St. La Salle sa Bacolod.

'Teaching Regional Literature'
‘Teaching Regional Literature’

Naimbitahan ako bilang resource speaker sa ‘Teaching Regional Literature.’ Gin-umpisahan ko ang akun presentasyon sa diskusyon kun ano bala ang ‘regional literature,’ sanday sin-o ang mga manunulat kang rehiyon, ano ang mga barasahun kag mga materyal-pangtudlo kag sa diin dya mabasa ukun makita? Dason nagpa-ambit ako kang pira ka mga metodo kag istratehiya sa pagtudlo kang atun Sugidanun ukon epiko nga Hinilawod, partikular ang bersyon ni F. Landa Jocano sa episode nga Tarangban kag sa malip-ut nga sugidanun nga ‘Si Anabella’ ni Magdalena Jalandoni gamit ang framework kang convention kang romance nga hasta kadya, makita natun sa gihapon sa atun mga primetime teleserye. Rugya ang Asenjo_Anabella_IloiloTABOAN2014
binalaybay
Nagtugro ako kang kahigayunan sa mga partisipante nga magpasundayag ka andang kaaram kag kasagad sa pagtudlo gamit ang tatlo ka teksto sa Kinaray-a: ang binalaybay nga ‘Tore’ ni Jasper Bungay, ‘Isla Mararisun’ ni Remy Muescan, kag ang bugu nga sugidanun nga ‘Alimango sa Bakhawan’ ni Michael Q. Orquejo nga may 2.48 minutos nga flash animation.
'Alimango sa Bakhawan' ni Michael Q. Orquejo. Sangka flash animation sa Kinaray-a nga may lubad sa Ingles. Sangka produksyon kang Balay Sugidanun.
‘Alimango sa Bakhawan’ ni Michael Q. Orquejo. Sangka flash animation sa Kinaray-a nga may lubad sa Ingles. Sangka produksyon kang Balay Sugidanun.

Nagsunod ang booklaunch kang bag-o nga libro kang binalaybay sa Kinaray-a ni John Iremil Teodoro, balhag kang University of San Agustin Press. Rugya ang link kang akun rebyu.
May Introduksiyon ni MERLIE ALUNAN /May aman nga mga binalaybay nga ginlubad sa Sinibwano/Ginbalhag kang University of San Agustin: Iloilo City, 2014
May Introduksiyon ni MERLIE ALUNAN /May aman nga mga binalaybay nga ginlubad sa Sinibwano/Ginbalhag kang University of San Agustin: Iloilo City, 2014

John Iremil E. Teodoro
John Iremil E. Teodoro
Mga partisipante. Ikarwa sa unahan, si Dean Isidoro M. Cruz.
Mga partisipante. Ikarwa sa unahan, si Dean Isidoro M. Cruz.
Apat ka henerasyon kang mga manunulat sa Panay. Sa likod: Sir Gibraltar, Rey Salem, Alice Tan Gonzales, Ma. Luisa Defante Gibraltar, Gil Montinola. Gapungko: Gen Asenjo, Sir Leoncio Deriada. Sa Unahan: Early Sol Gadong, Noel de Leon.
Apat ka henerasyon kang mga manunulat sa Panay. Sa likod: Sir Gibraltar, Rey Salem, Alice Tan Gonzales, Ma. Luisa Defante Gibraltar, Gil Montinola. Gapungko: Gen Asenjo, Sir Leoncio Deriada. Sa Unahan: Early Sol Gadong, Noel de Leon.

Nakaimaw man natun ang iban pa nga mga manunulat kang rehiyon parehas nanday Norman Darap, Jesus Insilada, kag Agnes Espano.

Kang hapon, nagpadayon ang training seminar sa presentasyon sa pagtudlo sa Filipino ni Prof. Teodoro. Ginpakilala na ang sangka estratehiya kang pagbasa nga ginatawag eko-kritisismo. Ginsundan dya ni Dr. Isidoro Cruz sa pagtudlo sa Ingles, partikular sa paggamit kang metodo nga deconstruction.

Libre ang training seminar. Sobra 80 ang nag-abot nga mga partisipante halin sa nagkalain-lain nga eskwelahan sa syudad kag probinsya kang Iloilo. Nakabaton sanda kang kit kang sertipiko.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.