“Baybay, Bisikleta, si Josh” (Sugilanon ni Genevieve L. Asenjo)

"Nahapulas nia pa ini; ang pareho nga kalum-uk kag baraghal sang organsa nga barong, antes manglapyo sia, daw sa naukab ang iya dughan, kag nagtululo ang iya mga luha – daw ulan sa tag-ilinit – subong nga daw sa katapusan, naluto na gid man ang langka, nahulog sa lupa, kag nagsaylo na sa iba nga…

OLAYRA (Ang Iya Kapung-aw Sa Daray-ahan) ni Norman T. Darap

"Nagtangla sia sa kahawaan kag nahimutaran ang masanag nga bulan. Nagagamo ang iya hunahuna kon paano kag kon diin niya pangitaon ang anak. Nakibot sia sang may hinali lang nga may nagtuhaw nga huni sang barko sa dagat. May isa na ka dako kag gaidlak nga barko ang nagapalapit sa daray-ahan. Indi lang isa ka barko ang iya nakit-an nga nagapalapit sa daray-ahan, si Natalia ang nagalakat palapit sa binit-baybay halin sa ilaya nga bahin. Kaangay nga daw ginpusdakan ang iya pagginhawa. Nagpalanglum-ok ang iya nga tuhod samtang nagatindog. "

Ang Balay nga Bapor ni Leoncio P. Deriada

"Nagasuksok ini sing puti nga uniporme kag kalo sang kapitan sang barko. “Jarantilla!” singgit niya. “Naglupok ang boiler! Abandon ship!” Si Tyo Badong gali si Jarantilla kag nakauniporme man. “Maluibon!” singgit ni Osmundo sa iya asawa. “Ihulog ko ikaw sa dagat. Patyon ko ikaw!” Gin-guyod niya si Lisa sa atop. Nakakupo si Lisa sa barandilya sang buy-an sia ni Osmundo agod magsuksok sang salbabida. “Abandon ship!” singgit niya liwat kag maglumpat. Nakita gid ni Lisa ang pagtupa sa Bermuda grass sang iya buang gali nga bana."