“Ang Pagpauli ni Wakil” ni Jess Insilada

Sugilanon sa Hiligaynon sang tagdaug sa Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature nga si Jesus Insilada sang Iloilo.