Isang Pumpon ng Rosas ni Alice Tan Gonzales

"Natulala ako. Iniisip ko ang aking mga nasabi. Kung nagpaiwan si Claire at may nangyari sa amin, magsisisi kaya ako kinabukasan? Ewan. Ang alam ko, napakasarap ng pakiramdam ko habang hinahapulas niya ang aking buhok. Na nauunawaan niya ako."

Mga Tagdaug sa 2012 Padya Palanca, Sugilanon sa Hiligaynon

Si Alice Tan-Gonzales, nagabaton sang medalya halin kay Ada Javellana Loredo, kaimaw sanday Mrs. Sylvia Palanca Quirino kag Hermie Beltran. Litrato ni Ms. Rain Chua. ____________________________________________________________ Panginbulahan sa mga tagdaug sa 62nd Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature sa kategorya Sugilanon sa Hiligaynon: Una nga Padya: Alice Tan Gonzales (Lanton) Ika-Duha nga Padya: Jesus…

“Man-og,” Malip-ut nga Sugilanon ni Jess Insilada

Bag-o nga kabulig kag yaya sang amon kinagot si Dagmay. Duha lang ang amon anak nga daku ang bal-ot sa edad. Isa ka manunudlo si asawahon sa manubo nga bulothuan sa amon baryo. Ako naman, tagdumala sang amon masobra tatlo ka ektarya nga humayan nga ginpanubli niya sa iya mga ginikanan. Kon wala ako sa uma, sa balay lang ako. Masami nagasinggit si Dagmay nga kuno may man-og. Kag...