Idolo, Bag-o nga Libro ni Felino S. Garcia, Jr.

350.00. Email:  brokeback67@yahoo.com
350.00. Email: brokeback67@yahoo.com

Ang pulso sang mga sugilanon ni Felino Garcia yara sa iya intelektwal kag emosyonal nga naratibo mismo, paagi sa paghanduraw, diyalogo, paglarawan sang mga detalye, kag liriko nga katapusan nga masami, ginapuy-an sang kasubu, kun indi man sang kabug-usan sa nabaton nga kapalaran. Amo nga ang iya mga tinawo nagapakigbato sa paghigugma, nagalagas, nagadakup – agod lamang sa liwat kag liwat, makit-an ang kaugalingon nga nagadangop sa Tinaga – sa iya sini pagpadayon kag kaluwasan. Bangod ang mga sugilanon sang paghigugma sa ining koleksyon nagasugid sang lumay kag kaanyag, gahum kag gapos sang Lawas, nga bisan ang kamatuoran sang pagkadugo (magtiyo) malampasan; malampuwasan bisan ang pamangkot nga: “Te, sin-o gid bala sa inyo ang agi?” Bangod ang pulos kag kahulugan sining koleksyon amo ang iya kaisog sa pagbantala sang lawas kag kalag nga nagapanghagad nga updan naton siya sa pag-inom sang beer, sa pagtan-aw sang sine – sa pagkabuhi hasta sa hingapusan sang panahon. Sa maanyag, malagday kag masinaw nga pulong, ginahayaw-dayaw ko ang abilidad kag pagkatawo sang Manunulat kag sang iya mga Tinawo!

– Genevieve L. Asenjo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.