“Indi Run Ako Pagpadaha-a kang Kamingaw” ni Graziella Sigaya

Indi Run Ako Pagpadaha-a Kang Kamingaw
(26 April 2005)
Graziella Sigaya

Indi run ako pagpadaha-a kang kamingaw
hay amo d’ya ang akon ginalakot sa kalo-kalo
kun ako mamahaw nga waay ikaw.

Kamingaw man ang ginadapli ko kun ugto
ang akon ginasubak sa tugabang ukon alugbate
nga aton kauna ginalaswa
kag saro naton ginahigop ang sabaw.

Pay kun gab-i
nga ako d’lang tulad mag-ayapon
masapnot gid sa tutunlan
ang maghanggop kang kamingaw
bisan ano pa kaduro kag kanamit ang panakut
bisan ano pa katam-is ang panghinunga…

Hay ang akon padalundon
luha man sa gihapon.

_____________________________
Si Graziella Sigaya taga-Iloilo kag kadya nagauli sa Silay City, Negros Occidental kag nagatudlo sa Carlos Hilado Memorial State College. Nag-eskwela sa Ioilo National High School-Special Science Class kag UP in the Visayas sa Miag-ao, Iloilo.

Featured Image: Lake Lahid by Bobby Wong Jr. of http://www.postcardsfrommanila.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.