“Indi Run Ako Pagpadaha-a kang Kamingaw” ni Graziella Sigaya

Indi Run Ako Pagpadaha-a Kang Kamingaw (26 April 2005) Graziella Sigaya Indi run ako pagpadaha-a kang kamingaw hay amo d’ya ang akon ginalakot sa kalo-kalo kun ako mamahaw nga waay ikaw. Kamingaw man ang ginadapli ko kun ugto ang akon ginasubak sa tugabang ukon alugbate nga aton kauna ginalaswa kag saro naton ginahigop ang sabaw.…