2013 IYAS LITERARY CONTEST WINNERS

OFFICIAL PRESS RELEASE VIA EMAIL [8/20/2013.9:36 a.m.] The University of St. La Salle is pleased to announce the winners of the IYAS Literary Contest in Hiligaynon Poetry and One-Act-Play sponsored by the IYAS Creative Writing Program of the University of St. La Salle in cooperation with the National Commission for Culture and the Arts (NCCA).…

Mga Tagdaug sang PADYA IYAS 2012

Panginbulahan sa mga tagdaug sang PADYA IYAS nga gintigayon sang Special Projects Office ni Dr. Elsie Coscolluela sang University of St. La Salle-Bacolod sa bulig sang National Commission for Culture & the Arts (NCCA). Sa kategorya sang Binalaybay, ang Una nga Padya naangkun ni Gil S. Montinola sang Mina, Iloilo sa iya koleksyon nga “Mga…

“Song” ni Jose N. Lansang, “Ambahanun” sa Hiligaynon ni Marcel Milliam

Ambahanun (utang kay V. Mayakovsky) Ni Jose M. Lansang Apang mag-amba ka karun sang kaanyag Nga dili nagapabilin sa wala'y katubtuban Matapos ang tanan nga pagtigbaylo -Makahalanusbo ang akun pagkabalaan. Sa hulot kalan-an Supat nga naga-inggat kaangay kay Eba O kun makutom sa mga pinanid sang hanagub Nagkamang ako sa akon lungon- Ako, hilway tulad…