Skip to content

Posts tagged ‘IYAS Workshop’

2
Oct

‘Sa Pagpatay sang Isa, Ulamid Kita’ ni Gil S. Montinola

Lewis Loughman  via www.lostateminor.com

Lewis Loughman via http://www.lostateminor.com


Halin sa koleksyon ‘Tinaga kag Iban pa nga mga Binalaybay,’ Ika-Duha nga Padya sa IYAS Literary Prize 2013

Patay na ang murugmon.
Humlad ang iya pakpak
nga nagahuray-ad
sa lutak sang talamnanan.
Ginauk-uk sang mga ulod.
Kipot ang iya mga mata.
Sa kadako sang mga ini,
wala niya nakita ang nagpatay sa iya.
Wala na sing maako
kon sin-o ang maisog
nga may kinamatarong
sa pagpugong-pauntat sang iya lupad.
Nanago ang paka sa bangag.
Nagpalipod ang tibakla sa kugon.
Naglinong ang tikling.
Amo ini ang natabo,
sugilanon sang kawayan.
Namati lang ang humay.
Kinulbaan ang mga ilaga,
madasig nga nagdinalagan
panago sa ila mga buho.
Malinong nga nagalupad
ang murugmon isa ka hapon.
Palibot-libot sa kahawaan.
Maabtik niya nga gindagit
ang wala animo nga ilaga.
Wala nakita sang iya dako nga mata
ang hilo nga ginburibod sang mangunguma.
Ang hilo nga ginkaun sang ilaga.
Ang hilo nga nagpahinay sang hulag sini.
Ang hilo nga ilaga lang kuntani ang tinutuyo.
Nagdungan sa pagdula sang adlaw
ang pagkadula sang murugmon kag ilaga.
Naghuyop ang matugnaw nga hangin;
nagkulurog ang dahon sang kawayan.
Ginbulos sang kalinong ang palibot.
Nagpalanglapsi ang tulabong,
indi sia sigurado kahapon,
sa mga kuol nga iya ginkaun.

Advertisements
28
Sep

Mga Binalaybay halin sa Koleksyon “Mga Panan-aw kag Labutaw sa Lalaw” ni Fundador Mytor Tipon II

Ilustrasyon ni Julian Callos /www.lostateminor.com

Ilustrasyon ni Julian Callos /www.lostateminor.com


A native of Bacolod City, Negros Occidental, Fundador ‘Mytor’ Gamboa Tipon II was a graduate of Bachelor of Science in Commerce, major in Management Accounting and a Corps d’ Elite Outstanding Student Awardee of University of St. La Salle.  He also finished Bachelor in Secondary Education (supplemental) at West Negros University and is a LET board passer, major in Mathematics. He is a member of USLS Maskara Theater Ensemble and National Commission for Culture and the Arts-Committee on Dramatic Arts, resident playwright of The Performance Laboratory, and a 2012 Iyas Creative Writing fellow.  He is an Iyas Literary Awards-Hiligaynon One Act Play winner who won Second Prize for “Palad” in 2013 and First Prize for “Emo Trip” in 2012.  He is a freelance commissioned writer, acting/declamation coach, stage actor and director. His other written and staged plays include “Ang Kalbaryo sang Krus,” “Por La Sangre,” “Rizal Is My President” (adaptation of Joshua So’s play based on Napoleon Almonte’s book of the same title), “Siete Pecados,” “Orakulo,” and “Café Specials.”

A native of Bacolod City, Negros Occidental, Fundador ‘Mytor’ Gamboa Tipon II was a graduate of Bachelor of Science in Commerce, major in Management Accounting and a Corps d’ Elite Outstanding Student Awardee of University of St. La Salle. He also finished Bachelor in Secondary Education (supplemental) at West Negros University and is a LET board passer, major in Mathematics.
He is a member of USLS Maskara Theater Ensemble and National Commission for Culture and the Arts-Committee on Dramatic Arts, resident playwright of The Performance Laboratory, and a 2012 Iyas Creative Writing fellow. He is an Iyas Literary Awards-Hiligaynon One Act Play winner who won Second Prize for “Palad” in 2013 and First Prize for “Emo Trip” in 2012. He is a freelance commissioned writer, acting/declamation coach, stage actor and director. His other written and staged plays include “Ang Kalbaryo sang Krus,” “Por La Sangre,” “Rizal Is My President” (adaptation of Joshua So’s play based on Napoleon Almonte’s book of the same title), “Siete Pecados,” “Orakulo,” and “Café Specials.”


LALAW

Diin ang kasingkasing ko mapadulong
Kon tanan nga handuraw matahum?
Diin ang huna-huna ko malambiyong
Kon nagabalikbalik ini sa kasisidmon?
Anay nga masadya na kita sing takos
Ginbalo mo ang bug-os ko nga kabuhi.
Amat-amat ang dughan ko nagakaupos
Samtang ang kamingaw nagabayle.
Kabalo ko, nakita mo na ang iwag
Pagtabok mo wala luha nga katumbas
Nagalapaw pa gid akon pagkaluyag
Biskan hinulsol kag abi-abi nagaliw-as.
Malinong, garot, mamag-an, bug-at.
Lumos na ako sa lawod sang lang-at.

MAY WHITE LADY SA LIKOD BALAY

Sa huyop sang mabugnaw nga hangin,
Nagkalas mga dahon sa atop.
Nag-uwang ang hipuson nga ido,
Kulba ang pamatyag sang dughan ko.

Sa bintana ulo ko naglingi,
Nagdako mga mata sa bisyon.
Dalagan, nangarumbot sa katre,
Kay may nagalutaw nga white lady.

Namalandong, nobena naubos.
Naagahan lang, wala katulog.
Ginsugid kay Nanay ang nasiplat;
Harakhak lamang iya nga sabat.

Kag nagkadto sya sa likod balay,
Ginpunpon sotana nga hinalay.

SA IDALOM SANG ITOM NGA BULAN

Nagalabutyar ang mga landong kag mga espiritu
Kon sa diin ang kasubo nagalusad sa panglibak
Sapawan ang kasanag agud katawhan mangapkap
Sang Iya nga labutaw, mga sumpa sang misteryo.

Nagaubay mga dalan pakadto sa kinawala
Biskan paglaum bungol sa pagpanubos
Walay katubtuban magatakop sa sirom
Gikan sa dughan Niya nga nagahimud-os.

Samtang yara sa pista sang dulom nga bulan
Wala kabalyero ukon mananaog ang makalikaw
Bilihagon sila sang pilakon nga lumay
Sang ilahas nga halit sang Itom nga Musa.