Karong Adlawa / Today ni Kei Valmoria Bughaw

"First Light" /Bobby Wong, Jr. /www.postcardsfrommanila.com
“First Light” /Bobby Wong, Jr. /www.postcardsfrommanila.com


May English Translation kang Manunulat

Si Kei Valmoria Bughaw nakatapos ug kurso sa Psychology gikan sa University of San Carlos sa Cebu City. Nakatambong na siya isip fellow sa Iligan, Ateneo, ug Iyas national writing workshops. Sakop si Kei sa Women in Literary Arts- Cebu ug Bathalad Sugbu, mga panaghugpong sa mga manunulat nga Bisaya. Kasamtangan nga nagpuyo siya sa Pasay City.
Si Kei Valmoria Bughaw nakatapos ug kurso sa Psychology gikan sa
University of San Carlos sa Cebu City. Nakatambong na siya isip fellow
sa Iligan, Ateneo, ug Iyas national writing workshops. Sakop si Kei sa
Women in Literary Arts- Cebu ug Bathalad Sugbu, mga panaghugpong sa
mga manunulat nga Bisaya. Kasamtangan nga nagpuyo siya sa Pasay City.

Karong Adlawa

Tin-aw ang langit apan gakanta ang mga gangis
Nga murag dunay nagsingabot nga uwan.
Ang mga kahoy gakurog, sama kanako,
Matag pagdat-ol sa atong mga panit.
Makahinumdum ko kanimo sa hangin
Nga nagahupaw diha sa kakahuyan
Nagakanta og mga kanta nga madungog
Bisan sa mga lagyo nga bituon.
Buot nakong tabunan ka og mga halok
Hangtud mubiya ang kasubo,
Maabwag sama sa mga laya nga dahon
Diha sa pagduaw sa huyohoy.

Karong adlawa buot unta nakong suroyon
Ang kahumayan kuyog nimo
Samtang galurat ang adlaw,
Masinahon sa kahayag sa atong mga nawong.
Apan kilomkilom na.
Tana, magkuyog nalang ta
Ngadto sa naglaray nga akasya
Ug gunitan ko ang imong kamot.
Pasagdan nato mangigi ang mga engkanto.
Kay mututok gyud sila sa atong katahum,
Ang katahum sa duha ka tawo
Nga wala na’y ugma.

"Heaven in Motion" /Bobby Wong, Jr. /www.postcardsfrommanila.com
“Heaven in Motion” /Bobby Wong, Jr. /www.postcardsfrommanila.com


Today

The sky is clear but the crickets sing
Like there is impending rain
And the trees shiver
Like I do every time we touch
The barest hint of each other’s bodies.
You remind me of the wind
Sighing through the trees
Singing songs that even
The distant stars could hear
I want to cover you with kisses
Until the sadness goes away,
Scatter it like wilted leaves
When a breeze comes to visit.

I would’ve wanted to walk
The rice fields with you today
While the sun looked on
Envious at our radiant faces.
But the evening has come.
Come now, let’s go instead
To the avenue of acacias
And I will hold your hand.
Let us not mind the jealous wood nymphs.
For sure they will stare at our beauty,
The beauty of two people
Who only have today.

3 thoughts on “Karong Adlawa / Today ni Kei Valmoria Bughaw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.