Istorya kang Balay

Ano ang balay kanimo, abyan? Sa diin inyo balay? Halin sa puno kang kahoy, kuweba, kamalig, hasta sa balay nga semento kag condo, rugya ang istorya ni Pangga Gen...