“Ang Pag-ibig ni Sadyah” nina Mark Ellis Nofuente & Javi Malabanan

I-klik ang Comic Strips dito.  Ang Pag-Ibig ni Sadyah (Adaptasyon ng Nobelang Lumbay ng Dila ni Genevieve L. Asenjo nina Mark Ellis Nofuente & Javi Malabanan ng PAREF Southridge para sa kahilingan ng kursong 21st Century Literature)  Stephen Play: California King Bed – Rihanna   Maganda ang simula Ngunit gaya ng ibang kuwento'y Hindi nagtapos…

Ang Kahirupan Bantugan sa Pagsulat sa Kinaray-a Bilang Pagpadayon, Kag ang Bukid Aliwliw & Suba kang Dao sa Akon Pensar

"RUGTO, rugya, sa hardin sa museo kang atun handumanan, handurawan, handum, ang hapulas kang mga tinaga parehas kang “palangga ko ikaw”. Amo man, kag bisan pa ang paghibi bangod daw nagbaliskad ang atay sa presyo kang paray kadya, kag ang uyug kang mga abaga indi lamang sa kasubu kundi ugut ---- sa Kinaray-a labi mapautwas ang mga butang nga nagapabilin matuod kag marahalon kanaton."

BUKAS RUN KAG LIBRE: KAHIRUPAN BANTUGAN SA PAGSULAT SA KINARAY-A (Bantugan Writing Fellowship)

BUKAS RUN KAG LIBRE ANG APLIKASYON para sa una nga BANTUGAN SA PANULATAN KINARAY-A, sang ka kolaborasyon kang Department of Literature, College of Liberal Arts – De La Salle University;St. Anthony’s College; University of Antique; Kasingkasing Press; kag Balay Sugidanun ang KAHIRUPAN BANTUGAN SA PAGSULAT para sa mga manunulat sa Kinaray-a. Katuyuan kang Kahirupan nga tugroan ang…

Litrato kang Semana: Sa Parayan kang Nueva Ecija

Si Pangga Gen sa Parayan kang Siyudad kang San Jose, Nueva Ecija | Litrato ni Zr Cabatuan.  SIYUDAD KANG SAN JOSE, NUEVA ECIJA. Naimbitahan ako kang manunulat nga si Wilfredo Pascual, awtor kang Kilometer Zero, nga mangin panelist sa 3rd Nueva Ecija Personal Essay Writing Workshop kang Peb. 28-Marso 3. Organiko sa desinyo kang writing…

Binalaybay ni R. Lampasa alyas Bebe Lab 

Binalaybay ni R. Lampasa alyas Bebe Lab    Ang akun dughan napung-aw sa Pamilya, sa mga pakaisa, kag sa mga barkada. Mata ko galumaw-lumaw sa pagluru-lantaw kon daad rugto ako, anda kaimaw. Syudad. Syudad nga magamo, pareho na lang kon indi 'kaw kamaan manukduk - indi 'kaw kauli temprano. Makaon, maturog gaisarahanun Wara't mahimo -…