“Ang Kulay ng Ubi” at ang “Isang Mahalagang Yugto sa Kasaysayan ng Filipinas” ni Abdon Balde Jr.

Kuwentong Iglap! Kuwentong Kislap! Flash Fiction!