Skip to content

December 21, 2017

Indi Natun Kinahanglan Kang Duro nga Tinaga sa Atun Tunga ni Genevieve L. Asenjo (Zine 2017) Libre Ma-Download

by Pangga Gen

MALIPAYON NGA PASKWA! SALAMAT GID SA INYONG SUPORTA! RUGYA ANG REGALO KANINYO NI PANGGA GEN KAG KANG BALAY SUGIDANUN:

I-KLIK ANG FILE PARA MA-DOWNLOAD ANG PDF:
ASENJOgenevieve_IndiNatunKinahanglanKangDuroNgatTinaga_Zine

Binalaybay ni Pangga Gen | Ilustrasyon ni Isabel Tan

PAMATI-I ANG PAGBASA SA LUBAD SA FILIPINO [Pwedeng mapakinggan ang pagbasa ng salin sa Filipino):

Nahimo dyang una nga zine bilang pakigbuylog sa ZineZone3: Iloilo ZineFest kang Agosto.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.