Panawagan: Blog sa Balay kang inyong Bakasyon sa Probinsya

Luyo Beach, Enrique de Mararison, Culasi, Antique | gasenjo

Blog sa Balay Sugidanun kang inyong handumanan kag eksperyensya kang Bakasyon sa Probinsya

Pagsakay sa barko ukon eroplano pauli sa banwa ukon baryo? Picnic sa binit-baybay, parigos sa dagat imaw ang pamilya, mga paryente-kasimaryo-abyan? Patuklad sa bukid, panaka kang kahoy, ilabi na para sa sirigwelas kag lumboy? Pagduldol kang tikamas sa asin, pag-ikib kang sandiya, dara puropasiplat sa crush sa pihak nga cottage sa beach resort kang magpaurihi kamo uli? Night-swimming, kag ang una nga kiss?

I-blog ang duro pa nga una kag urihi sa mga handumanan kang mga bakasyon sa probinsya.

Sa Kinaray-a, 300-1000 tinaga.

Dapat may pamagat. Nami kon may abay nga picture.

Mapili ako [indi tanan nga mapadara mahimo ma-post] kag mahimo ibalik ko anay para sa rebisyon antes ma-post.

Mapili man kang tatlo (3) ka pinaka-nami kag popular nga kontribusyon para matugruan ka libro ni Pangga, kag iba pa nga sorpresa nga regalo.

I-email sa vvasenjo@gmail.com halin Marso 15 hasta Mayo 15.

Ilakip ang masunod nga mga impormasyon: Ngaran, Adres, kag hasta tatlo (3) ka interesante nga detalye parte kanimo.

Mga Bata kang Barasanan

3 thoughts on “Panawagan: Blog sa Balay kang inyong Bakasyon sa Probinsya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.