‘Syudad’ (sangka kutsara nga istorya para sa mga tamad magbasa) ni Mike Orquejo

Jasper James /www.lostateminor.com
Jasper James /www.lostateminor.com

Taga-Caridad, Hamtic, Antique kag kadya naga-obra sa Office of the Vice-Chancellor for Planning & Development kang UPV sa Miag-ao, Iloilo. Anang personal blog: http://linapwahan.wordpress.com
Taga-Caridad, Hamtic, Antique kag kadya naga-obra sa Office of the Vice-Chancellor for Planning & Development kang UPV sa Miag-ao, Iloilo. Anang personal blog: http://linapwahan.wordpress.com
Kaina pa nagasunod-sunod kana ang sales lady sa men shoes section. Wara natak-an magngirit-ngirit ang baye nga nagalipstick kang siri nga pula kag nagastocking kang lus-aw nga brown, naka pencil skirt, may taas nga takong kag may pwerte kadamul nga mek-up.

“Thirty percent off na na sir, may small size man na,” hambal kang sales lady samtang ginalantaw na ang display kang high-cut Chuck Taylor shoes sa estante.

Pirit nga ngirit ang ginbalos na sa sales lady. Ginlantaw na ang presyo.

“Ay abaw, dipuga kag gabang! Mahal pa dya sa idik,” pinsar na.

Tag-darwa ka libo pero hay mil kinyentos lang ang dara na nga kwarta. Buhinan pa kang pamasahe na sa Ceres, barakal kang Mister Donut nga pasalubong kag igma na sa food court, indi gid kaayaw magbakal kang chucks nga original. Bisan may 3-day sale pa tulad sa SM. Kulang ang kwarta nga gintugro kana ni Didang para makapagusto shopping sa syudad. Buhay na run gusto magpa-Iloilo para makalagaw kag makaparamig ramig sa SM. Amo nga kahapon daw haros harkan na si Didang kang tugruan tana kang mil kinyentos pagkatapos ma-deal kag mabaligya ang tatlo ka baboy nga ginpasagod kana. Pero huyhoy ang anang abaga nga naghalin sa Converse display section.

Ginsundan na ka lantaw ang laki nga naka polo shirt kang stripe nga itum kag puti. Nakashorts dya kang tattered stone-washed nga maong kag nagasapatos kang peke kag bag-ong laba nga chucks.

“Taga-baryo dya,” kuon na sa anang kaugalingon.

Nasat-uman na ang panghuyhoy kang abaga kang laki kang makita na ang presyo kang high-cut Chuck Taylor. Thirty percent off run to gani pero hay daw bug-at gihapon sa bulsa. Sabagay, ma-lima run tana ka bulan nga nagabantay kang mga sapatos sa department store sa SM sa Mandurriao pero maskin kistra wara tana nagbakal kang mga sikat nga de-tatak nga sapatos. Hay kun isipun, kulang pa ang sweldo na sa kinsenas para makabakal kang sangka pares kang orig.

Ginkid-an na sa estante ang display kang high-cut Chuck Taylor All Star.

“Thirty percent off na na sir, may small size man na,” kuon na sa bag-ong abot nga laki, naka-gel ang buhok kag naka gray polo-shirt nga may burda nga green nga buaya sa dughan.

5 thoughts on “‘Syudad’ (sangka kutsara nga istorya para sa mga tamad magbasa) ni Mike Orquejo

  1. Padayon ka lang sa pagsulat. Nalipay gid ko sa pagbasa sang imo gin sulat nadumduman ki fayon si Sir Deriada

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.