2 ka Binalaybay ni Winston Gallo

Ulan

Luyag ko magsaot
sa idalum sang ulan,
samtang ginatuslok-tuslok nila
ang akon nga panit.
Agwantahon ko ang kahapdi,
batyagon ko ang kada tuslok
kay kis-a lang ini.

Luyag ko magsinggit
sa tunga sang madamul nga ulan.
samtang ginasumbag nila
ang akon kalawasan.
Agwantahon ko ang kasakit,
batyagon ko ang kada sumbag
kay labay lang ini.

Luyag ko magnganga
kag sal-un ang ulan,
samtang ginasulod nila
ang akon nga kaunod-unodan.
Batyagon ko
bisan malumos na ako.
Tilawan ko gid ang sabor sang ulan
kay sila indi permi magat
u
l
o.

Water Lily

Malapad ang sapa.
Napuno ini sang nagalainlain nga mga isda.
May lumot nga nagapurong.
May paka man nga wala patay ang kala-kala.
Naglumpat ang tilapia. Sakam niya ang water lily.
Nahabsikan ini sang madamul nga tubig.
Water lily nga may ugat
nga nagalagaw sa idalum,
may bulak nga
nagapamuyayaw
sa asul nga kalangitan.
Ang dahon niya
nga nagalutaw sa tubig
mga dahon nga indi gid mabasa.

Iyas WinstonSi Winston Gallo taga Oton, Iloilo. Ga-eskwela subong sa West Visayas State University, 3rd year, BSEd major in Social Studies. Nangin fellow sa 13th IYAS National Creative Writing Workshop kadyang 2013.

One thought on “2 ka Binalaybay ni Winston Gallo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.