Kalipay kang gin-angga ni Stephen Louie Checa

Dayaw sa MYH Private Resort, Culasi, Antique

Kulang ang mga metapora kag tinaga
Agud maipahayag ko ang kalipay
Nga naglikup sa akun dila kag kasingkasing
Kang tion nga ako ginsabak kag gin-angga mo

Ayhan kaangay mo si Mararisun
Nga nagparayu agud pangitaun ang kahilwayan
Ukon sangka kubus nga gatahod kay Madyaas
Ang imong dungganun nga ginikanan?

Tawga ako nga bulahan; sa imong pagtatap
Natirawan ko magpatunga sa galantawanay nga paraiso
Sa diin ang paghinalup kag yuhum kang adlaw
Nangin mas mabulawanun sa imong luyo

Ang mga baras kang imong daray-ahan
Kag ang gasinipal nga mga kabataan sa nagatika nga kasisidmun
Gapadumdum kanakun kang indi maisip nga mga damgo
Kag handum nga pagatumanun sa imong pagpanaksi

Ang imong mga balud kaangay kang sutil ko nga baratyagun;
Wara ginakapoy sa pagharuk sa imong kabatuhan
Kag paghulat kang pinalangga nga nagpanglugayawan sa marayu
Samtang ginasaysay kang hangin ang wara paglubad nga mga paglaum

Nagbutlak run ang adlaw kang atun pagbulagay
Ugaring gakudug ako sa karamig kang kasubu-
Ang wara it suruklan mo nga katahum,katawhay kag pagtatap
Paga-islan kang mga handumanan kag kahidlaw lamang

Ugaring sa pihak kang umalagi ko nga pagparayu
Paga ugduk ko sa tagsa mo ka pinusod kag sa akun tagipusoon ang pangako
Nga lantawun ko liwan ang pagsinaot kang mga pispis sa imong hunasan
Kag magabalik ako sa pagpamati kang matam-is mo nga ili-ili.

Kasiyahan ng isang minahal
Papuri sa MYH

Kulang ang mga talinhaga at salita
Upang ipahayag ang kasiyahan
Na namuo sa aking dila’t damdamin
Sa mga panahong ako’y iyong inaruga at minahal

Maihahambing ba kita kay Mararisun
Na lumayo upang hanapin ang kalayaan
O sa isang nagpapakumbaba at gumagalang kay Madyaas
Na dakila mong magulang?

Tawagin mo akong pinagpala; sa iyong pag-aruga
Naranasan ko mapagitna sa nagtititigang mga paraiso
Kung saan ang takipsilim at ang ngiti ng araw
Ay naging mas ginintuan sa iyong paglingap

Ang mga buhangin sa iyong dalampasigan
At ang mga batang naglalaro sa pagsilip ng dapithapon
Ay nagsisilbing paalala sa akin ng mga di mabilang na mga pangarap
At mga naising pilit tutuparin sa iyong pagsaksi

Ang iyong mga alon ay kasing kulit ng aking pagsinta;
Di napapagod sa kahahalik sa iyong mga kabatuhan
At paghintay ng isang minamahal na pansamantalang nagpaalam
Habang sinasaad ng hangin ang walang kupas na pag-asa

Sumikat na ang araw ng ating paghihiwalay
Ngunit ako’y nanginginig sa ginaw ng kalungkutan-
Ang walang sukat na ganda, katahimikan at pag-aruga
Ay mapapalitan na lang ng mga alaala at pangungulila

Ngunit sa kabila ng minsang kong paglayo
Itatanim ko sa iyong pusod at sa aking puso ang pangako
Na muli kong panonoorin ang pagsayaw ng mga ibon sa iyong katihan
At babalik ako upang muling pakinggan ang matamis mong ili-ili.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.