“Unto,” Sugidanun ni Norman T.Darap

Featured Image: “Buttons That Make a Face” ni Christine Utterberg (www.lostateminor.com)
Unto_Sugidanun ni Norman T.Darap

________________________
Ginbata takun sa Metro Manila pay sa Tubungan, Iloilo ako nagbahul. Natapos ko ang akun kurso nga B.S. Nursing sa Unibersidad kang San Agustin, tuig 2010 kag nangin registrado nga nars sa amo man nga tuig. Tulad, gaubra ako bilang isra ka volunteer nars sa Rep. Pedro Trono District Hospital sa Guimbal, Iloilo. Isara man ako sa mga miyembro kang MPG ukon Mirror Poetry Guild, Second Generation- Grupo kang mga pamatan-on nga manunulat sa Western Visayas.

One thought on ““Unto,” Sugidanun ni Norman T.Darap

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.