“usa ka sugilanon sa gugma,” Balak (Poem) ni Ioannes Arong

usa ka sugilanon sa gugma

sulod sa tulo ka walay pagkapupos
nga mga gutlo
milungtad ang ilang sugilanon:

gisapnay sa dahon
ang hininginlang luha sa langit

gihagkan sa luha
ang danlog nga dagway sa dahon

apan sa usa ka pagpamilok
midahili ang kalibutan
ug nahugnak ang tanan.

ang luha mibisbis sa uhaw nga yuta.
ang dahon nabiling naghandom
sa iyang basa nga kagahapon.

a love story

within three eternal seconds
their story lasted:

the leaf held
heaven’s expelled teardrop

the teardrop kissed
leaf’s slippery face

but in a blink of an eye
the world tilted
and everything fell apart.

the teardrop watered the parched soil.
the leaf was left
romancing his drenched past.

_____________
BA Literature major sa Cebu Normal University si Ioannes Arong. Fellow siya sa 11th IYAS Creative Writing Workshop nitong 2011 saan isa siya sa mga hinangaang batang makata sa Cebuano.

One thought on ““usa ka sugilanon sa gugma,” Balak (Poem) ni Ioannes Arong

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.