Patikim ng Lumbay ng Dila (Tsapter 25) ni Genevieve L. Asenjo


Tsaptert_25_Lumbay ng Dila (KLIK PARA BASAHIN)

Mabibili sa National Bookstore at Powerbooks. Maaari ring mag-email sa vvasenjo@gmail.com.

Maaari ring tingnan ang Fan Page sa main page at karagdagang ekserpt.

2 thoughts on “Patikim ng Lumbay ng Dila (Tsapter 25) ni Genevieve L. Asenjo

 1. Gusto niyang abutin ang tuwalya. Ngunit naging langit ang kisame na may nagkikislapang
  bituin at narinig niya ang pagsabi ni Priya na “Can I come now, babe?” Oo, sagot niya. Putcha, hindi pa
  siya tapos. Guuusto kooo paaaa. Animo’y nakikita niya ang mukha ni Teresa sa kisame na nagsasabing
  Girl, sure, makakalipad ka, malayong-malayo sa kabundukan ng Panay ngunit tulad ng orgasmong
  hindi maibigay sa’yo ng lalaking ‘yan sa kanyang 6-pack, tandaan mong may Hitler may Stalin may
  Khmer Rouge may Darfur may Afghanistan may Bush may India at Pakistan at Tibet at China kung
  kaya’t masusulat mo ang inyong lovestory sa napkin ng Starbucks kaya ang kasubu kang dila ang
  lumbay ng dila the loneliness of tongue dahil magkaiba ang panahon nina Jose Rizal at Magdalena
  Jalandoni kaya ang pagdurugo ng isipan at puso tulad ng mga talulot ng gumamela at bougainvillea
  sa tag-araw ng hinog na manga na ngayon mabibili mo na lang sa supermarket dahil hindi pa
  namumulaklak ang punong mangga sa gitna ng palayan sa Barasanan Dao Antique.

  wahh! sa sobrang sarap, napahaba ang narration, lolz! astig!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.